Kaedah menggunakan et al. dalam APA ( American Psychological Association )

Kaedah menggunakan et al. dalam APA ( American Psychological Association )   Terdapat dua situasi yang berbeza di mana anda harus menggunakan et al .:   (1) Apabila sumber yang anda petik (citation) mempunyai tiga, empat, atau lima penulis. Dalam kes ini, taipkan nama setiap pengarang bagi kali pertama anda petikan sumbernya. Kemudian untuk petikan […]