Sistem Kiraan In Progress KPI Frog VLE

* Sistem ini di bina khas berdasarkan KPI di Johor sahaja. Sekiranya digunakan di luar Negeri Johor adalah bergantung kepada diri sendiri.

TUTORIAL KIRA KPI Frog VLE 2018  MENGGUNAKAN SISTEM