Rules (Seller/Vendor)

Bahan Original

Bahan-bahan yang diciplak atau  bukan original,  tidak dibenarkan. Semua item yang diiklankan mestilah original; kami mencadangkan anda memasukkan imej dokumen yang diperlukan dalam iklan untuk membuktikan kesahihan item tersebut.

 

Kandungan di Larang

Kandungan atau imej yang boleh dilihat sebagai menyinggung perasaan kepada kumpulan etnik, agama,  individu atau tokoh awam tidak dibenarkan.

 

Tindakan Undang-Undang

Tindakan undang-undang ke atas produk yang melanggar peraturan adalah ditanggung oleh penjual (Seller/Vendor)